Logopeda / Neurologopeda

Pamiętaj - do logopedy idziesz bez skierowania! Im szybciej tam się znajdziesz, tym łatwiej rozwiejesz wątpliwości.

Koniecznie przyjdź do nas, gdy Twoje dziecko:

 • Jako niemowlę nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy

Oferujemy:

 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Profilaktykę zaburzeń mowy.
 3. Stymulację rozwoju mowy.
 4. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 5. Eliminowanie zaburzeń głosu. (W czasie indywidualnych spotkań, pracujemy między innymi nad poprawą brzmienia, wysokości, głośności i jakości głosu)
 6. Terapię wad wymowy.
 7. Terapię zaburzeń płynności mowy, takich jak JĄKANIE.
 8. Pomoc dzieciom dwujęzycznym. (Jeżeli mowa Twojego dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona, skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania problemu.)

Nasi logopedzi

mgr Joanna Ciesielska

Anna Lis Jestem neurologopedą (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), logopedą dyplomowanym oraz filologiem języka polskiego (Uniwersytet Warszawski), a także pedagogiem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Zajmuję się diagnozą oraz terapią zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i dorosłych, również z uszkodzeniami neurologicznymi.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć z dziećmi uzyskane podczas staży, praktyk oraz w pracy terapeutycznej (m. in. w warszawskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz dla warszawskiej Fundacji). Neurologopedyczną terapią indywidualną obejmuję dzieci w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami artykulacji, samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy, alalią/afazją dziecięcą, dysartrią, dysfagią, rynolalią, MPDz, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, uszkodzonym narządem słuchu, problemami foniatrycznymi oraz dzieci jąkających się.

W warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii odbyłam praktyki w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób dorosłych chorych neurologicznie. Obecnie zajmuję się neurologopedyczną terapią indywidualną zarówno chorych z afazją, jak i osób laryngektomowanych, a także osób dorosłych z dysartrią.

Współtworzyłam cykl radiowy (Radio „Hobby” Legionowo), poświęcony zagadnieniom wczesnej interwencji logopedycznej oraz rozwojowi mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie materiałów merytorycznych do audycji oraz omówienie ich na antenie radia.

W pracy terapeutycznej z dziećmi oraz dorosłymi wykorzystuję dodatkową wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas ukończonych przeze mnie szkoleń, m. in.:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (dr Anna Regner)
 • Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią
 • Patomechanizm dysfagii
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (SYNAPSIS)
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej. Szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS)
 • AAC: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Kształtowanie nawyków celowej aktywności u osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez terapię zajęciową oraz trening umiejętności społecznych
 • Arte-Kinezjologia, KE I i II stopień
 • Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie teorii SI

mgr Anna Lis

Anna Lis Absolwentka filologii polskiej w zakresie specjalności logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła warsztaty poświęcone emisji i higienie głosu. Współpracowała jako logopeda medialny z telewizją internetową TWPW. Obecnie jako logopeda pomaga dorosłym pacjentom z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się i połykaniu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kolejowym im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie. Poszerza jednocześnie swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi w ramach specjalizacji neurologopedycznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych konferencjach i warsztatach ruchu naukowego. Poza pracą uwielbia wcielać się w rolę widza teatralnego, odcyfrowywać sensy poezji i delektować się muzyką filmową.

O mówieniu słów kilka...

Mówienie jest niezwykle ważne w życiu każdego z nas, ponieważ dzięki niemu niezależnie od wieku możemy wyrażać siebie, poznawać drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość. Istnieje jednak wiele przyczyn o różnym podłożu, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mowę zakłócić, zaburzyć albo znieść. Warto również pamiętać, że aparat mowy po części zostaje zaangażowany podczas spożywania posiłków czy napojów. Trudności w porozumiewaniu się mogą więc występować wspólnie z zaburzeniami faz połykania, co z kolei może nie tylko utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale także zagrażać życiu.

Współczesna wiedza z zakresu logopedii umożliwia opracowanie skutecznych programów terapeutycznych, które są bardzo często pomoce w przezwyciężaniu wspomnianych wyżej trudności. Na uwagę zasługuje coraz częściej podejmowana terapia wielu typów afazji, dyzartrii, dysfagii i apraksji mowy z osobami dorosłym, które utraciły częściowo lub całkowicie mowę w wyniku udaru mózgu czy chorób SM, ALS. Zapraszam zatem do współpracy dzieci i dorosłych, by, jak pisał J. Słowacki, "język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

mgr Maria Matuszkiewicz

Maria Matuszkiewicz Nazywam się Maria Matuszkiewicz, zajmuję się terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Zuzi. Ukończyłam Podyplomowe Studium Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a wcześniej Podyplomowe Studium Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jako logopeda poszukiwałam najbardziej efektywnych metod wspierania rozwoju mowy oraz umiejętności czytania i pisania moich pacjentów. Stąd zrodziła się świadomość tego, że postępy w tych dziedzinach uzależnione są od ogólnego rozwoju dziecka i poszukiwanie przeze mnie metod, które najlepiej wesprą ten rozwój. Jako pierwsza osoba w Polsce uzyskałam uprawnienia terapeuty neurorozwojowego w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) (jako jedyna Polka kształciłam się bezpośrednio u Sall Goddard Blythe w Chester w Wielkiej Brytanii) i z powodzeniem wykorzystuję zdobyte tam umiejętności podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. Posiadam również uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej i szeroką wiedzę z zakresu kinezjologii edukacyjnej i neurokilezjologii (Gimnastyka Mózgu, Siedem wymiarów inteligencji, Dotyk dla zdrowia, Lateralny Dominujący Profil, Mój język - Mój świat, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym ciała).

Problemy związane z nieprawidłowym przetwarzaniem dźwięków diagnozuję i poddaję terapii metodą Indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS. W terapii umiejętności czytania, pisania i stosowania zasad ortografii korzystam z programu Glottodydaktyki, a trudności matematyczne wyrównuję za pomocą zajęć korekcyjno kompensacyjnych według programu prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

W gabinecie zajęcia terapeutyczne prowadzone są polimetodycznie. Każdy pacjent traktowany jest jako indywidualność. A każda trudność jako element większej układanki, której złożenie dopiero pozwala dobrać ćwiczenia tak, by przynosiły pozytywne rezultaty u tej konkretnej osoby. Pracuję z pacjentami w każdym wieku od niemowląt po osoby starsze.

Jestem autorką multimedialnego programu do terapii logopedycznej Praksja; wydanego przez firmę Komlogo. WERSJA DEMONSTRACYJNA PROGRAMU

^ do góry