Poradnia dla Dorosłych

Logopeda / Neurologopeda

Pamiętaj - do logopedy idziesz bez skierowania! Im szybciej tam się znajdziesz, tym łatwiej rozwiejesz wątpliwości.

Oferujemy:

 1. Diagnozę logopedyczną.
 2. Profilaktykę zaburzeń mowy.
 3. Stymulację rozwoju mowy.
 4. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 5. Eliminowanie zaburzeń głosu. (W czasie indywidualnych spotkań, pracujemy między innymi nad poprawą brzmienia, wysokości, głośności i jakości głosu)
 6. Terapię wad wymowy.
 7. Terapię zaburzeń płynności mowy, takich jak JĄKANIE.
 8. Pomoc dzieciom dwujęzycznym. (Jeżeli mowa Twojego dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona, skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania problemu.)

Nasi logopedzi

mgr Anna Lis

Anna Lis Absolwentka filologii polskiej w zakresie specjalności logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła warsztaty poświęcone emisji i higienie głosu. Współpracowała jako logopeda medialny z telewizją internetową TWPW. Obecnie jako logopeda pomaga dorosłym pacjentom z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się i połykaniu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kolejowym im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie. Poszerza jednocześnie swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi w ramach specjalizacji neurologopedycznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych konferencjach i warsztatach ruchu naukowego. Poza pracą uwielbia wcielać się w rolę widza teatralnego, odcyfrowywać sensy poezji i delektować się muzyką filmową.

O mówieniu słów kilka...

Mówienie jest niezwykle ważne w życiu każdego z nas, ponieważ dzięki niemu niezależnie od wieku możemy wyrażać siebie, poznawać drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość. Istnieje jednak wiele przyczyn o różnym podłożu, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mowę zakłócić, zaburzyć albo znieść. Warto również pamiętać, że aparat mowy po części zostaje zaangażowany podczas spożywania posiłków czy napojów. Trudności w porozumiewaniu się mogą więc występować wspólnie z zaburzeniami faz połykania, co z kolei może nie tylko utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale także zagrażać życiu.

Współczesna wiedza z zakresu logopedii umożliwia opracowanie skutecznych programów terapeutycznych, które są bardzo często pomoce w przezwyciężaniu wspomnianych wyżej trudności. Na uwagę zasługuje coraz częściej podejmowana terapia wielu typów afazji, dyzartrii, dysfagii i apraksji mowy z osobami dorosłym, które utraciły częściowo lub całkowicie mowę w wyniku udaru mózgu czy chorób SM, ALS. Zapraszam zatem do współpracy dzieci i dorosłych, by, jak pisał J. Słowacki, "język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

mgr Barbara Kropielnicka

neurologopeda, terapeuta SI

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pracowała w Poradni Zaburzeń Komunikowania i Kliniki rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi, mającymi zaburzenia mowy i komunikacji. Współwłaściel Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Mowy RiM.

Zakres prowadzonej rehabilitacji mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Nieprawidłowa wymowa
 • Zaburzenia artykulacji
 • Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie
 • Zaburzenia mowy osób niedosłyszących i głuchych
 • Afazje
 • Dysfazje
 • Zaburzenia dysartryczne (dziecięce porażenie mózgowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, udary)
 • Zaburzenia połykania
 • Zaburzenia mowy zw. z rozszczepem podniebienia
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane genetycznie
 • Zaburzenia mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi
 • Ćwiczenia nad prawidłową dykcją i emisją głosu dla śpiewaków, aktorów, dziennikarzy, polityków, nauczycieli i innych osób pracujących głosem
 • Rehabilitacja głosu

^ do góry