Poradnia dla Dorosłych

Logopeda / Neurologopeda

Pamiętaj - do logopedy idziesz bez skierowania! Im szybciej tam się znajdziesz, tym łatwiej rozwiejesz wątpliwości.

Oferujemy:

  1. Diagnozę logopedyczną.
  2. Profilaktykę zaburzeń mowy.
  3. Stymulację rozwoju mowy.
  4. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
  5. Eliminowanie zaburzeń głosu. (W czasie indywidualnych spotkań, pracujemy między innymi nad poprawą brzmienia, wysokości, głośności i jakości głosu)
  6. Terapię wad wymowy.
  7. Terapię zaburzeń płynności mowy, takich jak JĄKANIE.
  8. Pomoc dzieciom dwujęzycznym. (Jeżeli mowa Twojego dwujęzycznego dziecka jest zaburzona lub opóźniona, skontaktuj się z logopedą, w celu zdiagnozowania problemu.)

Nasi logopedzi

mgr Anna Lis

Anna Lis Absolwentka filologii polskiej w zakresie specjalności logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalizacji neurologopedia w ramach studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadziła cykle warsztatów poświęcone emisji i higienie głosu. Współpracowała jako logopeda medialny z telewizją internetową TWPW. Od 2011 r. jako neurologopeda pomaga dorosłym pacjentom z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się i połykaniu w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego sp. z o. o. im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie. Poza zdobywanymi wiedzą podczas kształcenia i doświadczeniem zawodowym w terapii neurologopedycznej wykorzystuje również metody pracy z pacjentem poznane podczas szkoleń z komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych konferencjach i warsztatach ruchu naukowego skupionych wokół chorób układu nerwowego i ich następstw. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Poza pracą uwielbia wcielać się w rolę widza teatralnego i delektować się muzyką różnych gatunków.

O mówieniu słów kilka...

Mówienie jest niezwykle ważne w życiu każdego z nas, ponieważ dzięki niemu niezależnie od wieku możemy wyrażać siebie, poznawać drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość. Istnieje jednak wiele przyczyn o różnym podłożu, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mowę zakłócić, zaburzyć albo znieść. Warto również pamiętać, że aparat mowy po części zostaje zaangażowany podczas spożywania posiłków czy napojów. Trudności w porozumiewaniu się mogą więc występować wspólnie z zaburzeniami faz połykania, co z kolei może nie tylko utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale także zagrażać życiu.

Współczesna wiedza z zakresu logopedii umożliwia opracowanie skutecznych programów terapeutycznych, które są bardzo często pomoce w przezwyciężaniu wspomnianych wyżej trudności. Na uwagę zasługuje coraz częściej podejmowana terapia wielu typów afazji, dyzartrii, dysfagii i apraksji mowy z osobami dorosłym, które utraciły częściowo lub całkowicie mowę w wyniku udaru mózgu czy chorób SM, ALS. Zapraszam zatem do współpracy dzieci i dorosłych, by, jak pisał J. Słowacki, "język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

^ do góry