Poradnia dla Dzieci

Terapia Pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia z Terapii Pedagogicznej, gdy Twoje dziecko:

  • ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem;
  • ma problemy z koncentracją uwagi lub łatwo się rozprasza;
  • ma problemy z percepcją wzrokową lub słuchową;
  • trudności sprawia mu logiczne myślenie;

Terapia pedagogiczna jest wskazana, gdy Twoje dziecko ma problemy typu:

  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • dyskalkulia,
  • dysortografia,
  • ogólne trudności w nauce,
  • wady słuchu fonematycznego.