Terapia Pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia z Terapii Pedagogicznej, gdy Twoje dziecko:

 • ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem;
 • ma problemy z koncentracją uwagi lub łatwo się rozprasza;
 • ma problemy z percepcją wzrokową lub słuchową;
 • trudności sprawia mu logiczne myślenie;

Terapia pedagogiczna jest wskazana, gdy Twoje dziecko ma problemy typu:

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia,
 • dysortografia,
 • ogólne trudności w nauce,
 • wady słuchu fonematycznego.

Poznaj naszych terapeutów pedagogicznych

mgr Anna Jakubowska

Anna Jakubowska Ukończyłam Podyplomowe Studia w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem nauczycielem, wychowawcą z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W pracy z uczniami wykorzystuję elementy pedagogiki twórczości, kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy. Ukończyłam szkolenie, Kinezjologii Edukacyjnej "Brain Gym", zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, kurs "Pedagogika zabawy" przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy "Klanza", kurs "Terapia ręki" przez Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjny Ecentrum. Praca z dziećmi daje mi radość i satysfakcję.

mgr Krystyna Łuczak

Krystyna Łuczak Jestem z wykształcenia pedagogiem i trenerem ART. Obszar mojej pracy obejmuje zarówno pracę z dzieckiem jak i jego rodziną. Prowadzę zajęcia dla dzieci (trening radzenia sobie z trudnymi emocjami, trening umiejętności społecznych i zajęcia edukacyjne) oraz dla rodziców i nauczycieli (warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności rodzicielskich oraz kontroli złości). Zajmuję się również indywidualnym poradnictwem: diagnozuję społeczne funkcjonowanie dziecka.

Mając na względzie dużą wartość cytatu: „Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się przez to, co robisz.”, w pracy z rodzicami podkreślam wartość aktywnego rodzicielstwa, popartego odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Kwalifikacje zawodowe

 • Licencjonowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART - Aggression Replacement Training)
 • Magister z zakresu Pedagogiki