Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem: 55/2015. Poradnia współpracuje z Fundacją Synapsis w sprawie realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Polecamy

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Więcej…

Badabada Synapsis

Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Badabada"
Więcej…

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mądra Sówka” to placówka przyjazna dzieciom i młodzieży, umożliwiająca ich wszechstronną stymulację i zapewniająca korzystne warunki do ich optymalnego rozwoju. Zdobywamy zaufanie rodziców i nauczycieli, poprzez rzetelną i profesjonalną pomoc oraz wsparcie związane ze wspomaganiem rozwoju, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Nieustannie zwiększamy skuteczność naszych oddziaływań poprzez doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb naszych klientów i  środowiska lokalnego oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań. Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla rodziców i opiekunów. W celu podwyższania jakości świadczonych usług i zapewnienia jak najwyższego standardu, stale doskonalimy nasze umiejętności w zakresie diagnozy i terapii. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę, obejmując pomocą jak najszersze grupy dzieci i młodzieży, angażując rodziców w proces terapeutyczny. W naszej Poradni na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czeka zaangażowany, fachowy, życzliwy i uśmiechnięty zespół specjalistów.

W naszej Poradni na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czeka zaangażowany, fachowy, życzliwy i uśmiechnięty zespół specjalistów.

Dysponujemy narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi badania:

  • inteligencji,
  • rozwoju,
  • procesów poznawczych,
  • z zakresu edukacji.
Prowadzimy konsultacje logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

W naszej placówce wykonujemy pełną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dzieci. Diagnozę wykonują wykwalifikowani specjaliści, a badania przeprowadzane są z zastosowaniem certyfikowanych testów i narzędzi.

Rodzicu,
Jeżeli Twoje dziecko przejdzie testy pomyślnie będziesz spokojny. W przypadku gdy terapeuta zauważy pewne ‘deficyty rozwojowe’, dzięki specjalistycznej pomocy będziemy mogli je skorygować.

Pamiętaj!
Ważne jest, że im wcześniej problemy rozwojowe zostaną zdiagnozowane, tym większa jest szansa na pomoc dziecku.

Wydajemy opinie, które są honorowane przez wszystkie placówki oświatowe.